Finanšu un grāmatvedības daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas vietniece Ira Lavrenova 66047855 ira.lavrenova@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Inta Pilūna 66047855 inta.piluna@jelgavasnovads.lv
Algu grāmatvede Linda Gūtmane 63084719 linda.gutmane@jelgavasnovads.lv
Algu grāmatvede Līga Husko 63084719 liga.husko@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Alla Maļceva 63084703 alla.malceva@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Daina Andersone 63084703 daina.andersone@jelgavasnovads.lv
Kasiere Olita Dūmiņa 63084717 olita.dumina@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Silvija Baumane 63099203 silvija.baumane@jelgavasnovads.lv
Grāmatvede Ranta Ančeva 63099203 ranta.anceva@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Lidija Žukovska 63057762 lidija.zukovska@jelgavasnovads.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Margarita Katkova
Prombūtnē
margarita.katkova@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Biruta Petrokaite 63085680, 29209283 biruta.petrokaite@jelgavasnovads.lv

2021.gada 1.jūlijā spēkā stājās Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kā rezultātā Ozolnieku novads tika apvienots ar Jelgavas novadu, izveidojot Jelgavas novadu, kurš ietver abu bijušo novadu administratīvās teritorijas.

Visa aktuālā ar jaunizveidotā Jelgavas novada darbu saistītā informācija ir apskatāma http://www.jelgavasnovads.lv

Mājas lapa www.ozolnieki.lv kādu laiku vēl pildīs ziņu arhīva funkciju un te būs lasāmas ar bijušās Ozolnieku novada pašvaldības darbu saistītā ziņas, kas publicētas līdz 2021. gada 30. jūnijam.