Saimniecības daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists Guntis Žeivots 29342722 guntis.zeivots@jelgavasnovads.lv
Atbildīgais par kapu apsaimniekošanas jautājumiem
Saimniecības daļas drošības jautājumu speciālists Aivars Strods 26132486 aivars.strods@jelgavasnovads.lv
Saimniecības darbu vadītājs Jānis Krugolaužs 20054301 janis.krugolauzs@jelgavasnovads.lv
Saimniecības strādnieks Matīss Kellerts matiss.kellerts@jelgavasnovads.lv

2021.gada 1.jūlijā spēkā stājās Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kā rezultātā Ozolnieku novads tika apvienots ar Jelgavas novadu, izveidojot Jelgavas novadu, kurš ietver abu bijušo novadu administratīvās teritorijas.

Visa aktuālā ar jaunizveidotā Jelgavas novada darbu saistītā informācija ir apskatāma http://www.jelgavasnovads.lv

Mājas lapa www.ozolnieki.lv kādu laiku vēl pildīs ziņu arhīva funkciju un te būs lasāmas ar bijušās Ozolnieku novada pašvaldības darbu saistītā ziņas, kas publicētas līdz 2021. gada 30. jūnijam.