Sociālais dienests

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts

Jelgavas novada Sociālā dienesta kontakti un pieņemšanas laiki šeit: http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/sociala-joma/socialais-dienests/